Preambulum

Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak, információk nem minősülnek sem jogi, vagy egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.

Ezt a honlapot a Miskolci Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint http://www.miskolciugyvedikamara.hu, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassam ügyvédi irodámat, és arról általános jellegű információval szolgáljak. Jelen oldal az  ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III.26.) MÜK Szabályzatban foglalt az ügyvédi honlap tartalmáról szóló rendelkezések figyelembe véve készült.

Bernátné dr. Gönczi Ágnes ügyvéd